Átvilágítási csomag

Tudjuk, hogy a hatékony működés egyik legfontosabb sarokköve a részletekben rejlik. Mi pontosan azokra a fontos részletekre szeretnénk rávilágítani, amelyek a vállalkozások munkaügyi dokumentációjában, a munkaügyi, munkabiztonsági, adavédelmi nyilvántartásokban jelenthetnek problémát.


A teljes körű átvizsgálás során

  • elvégezzük a meglévő munkaszerződések szabályszerűségének ellenőrzését;

  • felülvizsgáljuk a munkaköri leírásokat;

  • feltárjuk a „sablon-nyomtatványok” hiányosságait;

  • feltérképezzük a Munka Törvénykönyvében és más jogszabályokban előírt munkaadói kötelezettségeket;

  • áttekintjük a munkaviszonnyal összefüggő egyéb munkáltatói tennivalókat.

 

Ezzel nem az a célunk, hogy bármely korábbi gyakorlatot (vagy a munkaügyi feladatokat ellátó munkatárs tevékenységét) negatív megvilágításban tüntessük fel, hanem egy teljes körű helyzetképet kívánunk nyújtani a menedzsment felé.

A nyilvántartás áttekintését követően javaslatot dolgozunk ki a korrekciók, kiegészítések és új dokumentumok elkészítésére, illetve el is készítjük a szükséges iratanyagot. Az új dokumentáció elkészítésének díját ez a szolgáltatási csomag nem tartalmazza!