GDPR

2018. május 25-étől kell alkalmazni a GDPR, azaz az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének előírásait. Mit is jelent ez valójában? Minden, személyes adatot kezelő vállalkozásra vonatkozik, akik az Európai Unióban, így Magyarországon élő személyek adatait kezelik. Az adatkezelési elvárások és folyamatok pontos elszámoltathatóságot követelnek meg a teljes adatkezelési időtartam alatt, egyúttal továbbra is gondoskodni kell a személyes adatok kiemelt védelméről.

Mit kell személyes adatnak tekintenünk? Minden adat, amely természetes személyhez köthető, már személyes adatként kezelendő, nemcsak a név és lakcím adatok, hanem a céges e-mail cím, telefonszám,  IP címek, kamera felvételek, bármilyen weboldalra való bejelentkezés stb-stb.

Garantálni kell a kezelt adatok bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását, továbba azt is, hogy a védett adatokhoz csak az előzetesen arra feljogosított személyek férjenek hozzá. A rendelet nem tesz különbséget a digitális és a papír alapú adatkezelés kapcsán, azonos előírások szerint kell eljárni mindkét esetben.

Ha az adatkezelési elvárások sérülnek, azaz illetéktelen személyekhez kerülnek az információk, 72 órán belül be kell jelenteni az illetékes hatósághoz, amely számos eljárás és rendszer bevezetését követeli meg.

A Rendelet előírásainak megszegéséért akár több milliós bírság is kiszabható, ezért minden vállalkozásnak komoly üzleti kockázatot jelentenek a szabálytalanságok.


Cégünk olyan átfogó megoldást kínál Önnek, amellyel megfelelően fel tud készülni a Rendelet előírásainak alkalmazására. Felmérjük mindazt, ami az adatkezeléssel, adatfeldolgozással kapcsolatos teendői lehetnek, kidolgozzuk a szükséges szabályzatokat és eljárási rendet, valamint javaslatot teszünk a még nyitott kérdések megoldására. Hogy melyek ezek? Felsoroltunk néhányat, amelyből Ön látni fogja, hogy a GDPR alkalmazása rengeteg tennivalóval jár. Képes megbirkózni ezekkel?

 

 1. Tudja Ön, hogy minden olyan információ, amit a dolgozóiról, ügyfeleiről, üzleti partnereiről használ, csak adatvédelmi szabályzatban rögzített módon történhetne?

 2. Tudja Ön, hogy minden tevékenysége, amely személyekkel kapcsolatos, adatkezelésnek minősül és erről tájékoztatnia kell őket?

 3. Tudja, hogy mi jogosítja fel adatkezelésre?

 4. Tudja Ön, hogy milyen adatokat kell védenie és hogyan?

 5. Tisztában van a személyes adat és a különleges adat kezelésének szabályaival?

 6. Tudja Ön, hogy ezeket az adatokat ugyanúgy kell nyilvántartani, mint pl. a könyvelési adatokat, megrendeléseket, számlákat?

 7. Megvannak az erre vonatkozóan előírt nyilvántartásai?

 8. Hallott már az adatvagyon leltárról? Pedig Önnek is kell ilyennel rendelkeznie!

 9. Megtett mindent annak érdekében, hogy ezek az információk védettek legyenek arra illetéktelenek előtt?

 10. Ön tisztában van a fogalmakkal, feladatokkal? Vajon a munkatársai, dolgozói is? Készítse fel őket a változásokra, mi segítünk!

 11. Minden dolgozója tisztában van vele, hogy milyen adatokat ismerhet meg?

 12. Tudja mit kell tennie, ha illetéktelenek hozzáfértek az Ön által nyilvántartott adatokhoz?

 13. Tudja Ön, hogy a GPS nyomkövetés is a céges kocsiban adatkezelésnek minősül?

 14. Lemásolta a dolgozók személyi okmányait? Rosszul tette, mert szabálytalan!

 15. Ipari kamerát használ? Milyen területet fed le, miért pont azt, kik láthatják a felvételeket, meddig őrzi meg azokat? Rögzítette ezt szabályzatban?

 16. Rendelkezik intézkedési tervvel (üzletmenet-folytonossági tervvel), ha az Ön által használt számítógépes hálózat leáll és fennáll az adatvesztés veszélye?

 17. Tisztában van azzal, ha  a céges számítógépeken magáncélú internethasználatot engedélyez a dolgozóinak, az komoly adatbiztonsági kockázatot jelent? Megmondjuk miért!

 18. Tudja ki (mi) az az adatvédelmi tisztviselő, és kell-e Önnek alkalmaznia?

 19. A weboldalán van süti-sáv (cookie tájékoztató)? Hírlevelet küld az ügyfeleinek? Online űrlapon kérdéseket tehetnek fel? Akkor ez már adatkezelés, amivel tennivalója van!

 20. Elvész a papírok/fájlok rengetegében? Biztos, hogy mindenre szüksége van? Végezzen adattisztítást, megmondjuk hogyan!


Ha a fenti kérdések csak részben érintik Önt, vagy másban is szretne tisztán látni, írjon nekünk az Ajánlatkérés menüpontban. 

 


 

Ugrás a Kezdőlapra Vissza az oldal elejére