Munkavédelem

Megbízóink részére az alábbi munkavédelmi előírások teljesítését vállaljuk:

 

 • a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok értékelésejavaslattétel a munkakörülmények javulását biztosító megelőző intézkedésekre;

 

 • Munkavédelmi Szabályzat kidolgozása, valamint annak folyamatos felülvizsgálata, a szükséges módosítások, kiegészítések elkészítése;

 

 • az egyéni védőeszközök juttatási rendjének kidolgozása, valamint annak folyamatos felülvizsgálata, a szükséges módosítások, kiegészítések elkészítése;

 

 • a munkavállalók előzetes és ismétlődő  munkavédelmi oktatásának megtartása, dokumentálása, ismeretanyagok összeállítása;

 

 • foglalkozás-egészségügyi előírások végrehajtásának figyelemmel kísérése, javaslattételt a szükséges intézkedésekre;


 • munkavédelmi szemlék keretében a munkavédelmi jogszabályokban, szabványokban foglaltak végrehajtásának ellenőrzéseszemle jegyzőkönyvének elkészítése;

 

 • munkavédelmi üzembe helyezést megelőző előzetes ellenőrzés elvégzése, a dokumentáció előkészítése;

 • gépek, berendezések, felszerelések időszakos  biztonságtechnikai felülvizsgálatainak elvégzése;


 • munkabalesetek kivizsgálása és jegyzőkönyvezése, nyilvántartások vezetése;

 

 • munkavédelmi előírások változásának figyelemmel kísérése, javaslattétel a szükséges intézkedésekre;

 

 • megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása;

 

 • munkavédelemre vonatkozó jogszabályok alapján a munkáltatót terhelő valamennyi feladat ellátása.