Tűzvédelem

Az érvényben lévő szabályoknak megfelelően a tűzvédelem területén nyújtott szolgáltatásaink:


 • Tűzvédelmi Szabályzat elkészítése, tűzvédelmi iratok naprakész aktualizálása;


 • Tűzriadó Terv elkészítése;


 • munkavállalók előzetes és ismétlődő tűzvédelmi oktatásának megtartása, dokumentálása, ismeretanyagok összeállítása;


 • munkaterületek rendszeres ellenőrzése, az ellenőrzések jegyzőkönyvezése;


 • tűzveszélyes tevékenységek engedélyezésének megszervezése, tanácsadás a kijelölt munkatársak részére;


 • menekülési irányfény rendszer rendszeres felülvizsgálata, a felülvizsgálatokról készült napló folyamatos vezetése;

 • hő- és füstelvezetők, tűzgátló ajtók felülvizsgálata;


 • tűzoltó készülékekről nyilvántartás vezetése, az MSZ EN-3 szabvány szerint minősített tűzoltó készülékek időszakos ellenőrzésének elvégzése;


 • határidőhöz kötött, ismétlődő tevékenységek, felülvizsgálatok  határidejének figyelemmel kísérése;


 • Tűzoltóság által tartott hatósági, szakhatósági, és tűzvizsgálati tevékenységben képviselet ellátása;

 

 • tűzoltási gyakorlatok lebonyolítása.